A havidíj a következő szolgáltatásokat tartalmazza.

Alapszolgáltatások

Napi háromszori étkezés

Nappali felügyelet

Éjszakai ügyelet

Saját trezor

Ruhásszekrény

a lakószobában

Fodrász

külön fizetendő

Pedikűr

külön fizetendő

TV használat

Internet használat

Internet wifi tablet

Fürdőbelépő

Havi egy alkalommal a Borbála Fürdőbe

Szabadidős programok

Rendszeres látogatók fogadása

Elektromos mozgatással rendelkező ágyak

4 funkciós motoros emelő ágyak

Kiegészítő személyi gondozási szolgáltatások

Öltöztetés

Kapcsolattartás segítése

hagyományos és digitális eszközökkel

Ügyintézés

az ellátott érdekeinek védelmében

Mosdatás, fürdetés

Ágyazás, ágyneműcsere

Mozgatás ágyban

Felületi sebkezelés

Száj, fog és protézis ápolás

Haj, arcszőrzet ápolás

Vérnyomás és vércukor mérése

Házi ápolás

egyéni gondozási szükséglet szerint

Orvosi felügyelet

Decubitus megelőzés

Testfelület tisztítása, kezelése

Folyadékpótlás, étkeztetés

Gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása

Információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás

Hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül

A háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése

a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig

Kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás

Kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés

Az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés

Receptek kiváltása

igény szerint

Egyéni gondozási terv és megvalósítás

Rehabilitációs gondozási terv és megvalósítás

Kiegészítő szociális segítésnyújtási szolgáltatások

Takarítás

Mosás, tiszta ruha biztosítása

Bolti bevásárlás

igény szerint

Élethelyzeti tanácsadás

Mentálhigiénés tanácsadás